2024

Putkistosuunnittelu - tärkeä askel rakennushankkeissa

Putkistosuunnittelu on olennainen osa rakennus- ja talotekniikan suunnittelua, joka varmistaa toimivat ja tehokkaat putkijärjestelmät erilaisissa rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Tämä suunnitteluprosessi kattaa vesijohto- ja viemärijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät sekä muut putkiin liittyvät järjestelmät. Infrastruktuurin tarpeet ja vaatimukset täytyy ottaa huomioon Ensimmäinen askel putkistosuunnittelussa on ymmärtää rakennuksen tai infrastruktuurin tarpeet ja vaatimukset. Tähän sisältyy muun muassa arvioita putkistojen kapasiteetista, virtausnopeuksista, paineista ja lämpötiloista. Tämän tiedon perusteella suunnittelija voi valita sopivat putkikoot, materiaalit ja asennustavat.

Rakennuksen purkutyöt ammattitaidolla takaavat turvallisuuden

Purkutöitä täytyy tehdä usein paitsi koko rakennuksen purkamisessa, myös saneerauksen yhteydessä. Rakennus päädytään purkamaan kokonaan, jos kantavat rakenteet ovat huonokuntoisia. Tavallisesti yli sata vuotta vanhat rakennukset on joko saneerattava tai purettava. Rakennuksen stabiliteetit analysoidaan ennen päätöstä. Purkutyöt rakennukselle ovat usein vaativia ja vaarallisiakin, minkä vuoksi on tärkeää, että purkajien turvallisuudesta huolehditaan. Mikäli purkutöitä suoritetaan yksityisesti, on tärkeää varustautua kunnon välineillä ja suojavälineillä. Mikäli purkutyöt annetaan ammattilaisten tehtäväksi, heillä ovat tavallisesti välineistö ja vakuutukset kunnossa jo entuudestaan.