Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Rakennuksen purkutyöt ammattitaidolla takaavat turvallisuuden

Purkutöitä täytyy tehdä usein paitsi koko rakennuksen purkamisessa, myös saneerauksen yhteydessä. Rakennus päädytään purkamaan kokonaan, jos kantavat rakenteet ovat huonokuntoisia. Tavallisesti yli sata vuotta vanhat rakennukset on joko saneerattava tai purettava. Rakennuksen stabiliteetit analysoidaan ennen päätöstä. Purkutyöt rakennukselle ovat usein vaativia ja vaarallisiakin, minkä vuoksi on tärkeää, että purkajien turvallisuudesta huolehditaan. Mikäli purkutöitä suoritetaan yksityisesti, on tärkeää varustautua kunnon välineillä ja suojavälineillä. Mikäli purkutyöt annetaan ammattilaisten tehtäväksi, heillä ovat tavallisesti välineistö ja vakuutukset kunnossa jo entuudestaan.

Purkamisen suunnittelu ja eteneminen

Koko rakennuksen purkuun täytyy pyytää lupa siitä kunnasta, jossa rakennus sijaitsee. Tavallisesti luvan anomisen hoitaa rakennuksen omistaja. Omakotitalon tontilla sijaitseva vanha purkukuntoinen röttelökin tarvitsee purkuluvan, mikä saattaa unohtua uuden rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Kun purkulupa on saatu, voi purkufirma alkaa töihin. Rakennuksen purkutyöt on suunniteltava huolella, sillä nykyään laki määrää kierrättämään niin paljon purkamisesta syntyvää materiaalia kuin mahdollista. Tämä edellyttää konttien sijoittamista purkutyömaalle, mikä mahdollistaa eri materiaalien keräämisen eri säiliöihin.

Mikäli on odotettavissa, että purettavasta rakennuksesta tai sen joistakin rakenteista löytyy vaaralliseksi luokiteltuja aineita, on tämä hyvä ennakoida. Jo hyvissä ajoin paikalle voidaan tilata näiden aineiden analysointiin ja purkuun erikoistuneet ammattilaiset.

Olipa kyseessä sitten saneerauspurku tai koko rakennuksen purkutyöt, aloitetaan purkaminen aina sisältä. Kantavat rakenteet analysoidaan ennen purkamisen aloittamista. Tämä on hyvä muistaa myös saneerauspurkua tehtäessä, jotta vältytään vaaratilanteilta. Kun väliseinät ja sisäkatto on purettu, siirrytään massiivipurkuun. Tällä tarkoitetaan rakennuksen ulkorakenteiden eli ulkoseinien ja vesikaton purkamista.

Purkumateriaalin kierrätys

Nykyiset jäteasetukset määrittävät tarkoin, miten purkamisesta tuleva jäte tulee kierrättää tai hävittää. Tavoitteena on, että 70 % rakennuksen purkujätteestä saadaan kierrätettyä. Tavallisimmat ja helposti eroteltavat materiaalit purkutyömaalla ovat tiili, betoni, kipsi, puu, lasi ja metalli. Nämä olisi viisasta lajitella eri kontteihin jo purkutyömaan alueella ennen niiden kuljettamista kierrätyspisteeseen.

Oma lukunsa ovat vaarallisiksi luokitellut kemialliset aineet, jotka täytyy pitää erillään kaikesta muusta jätteestä. Yksi tällainen on asbesti, jota on käytetty paljon aina 1980-luvulle saakka. Asbesti on turvallista niin kauan kuin sitä ei rikota, mutta purettaessa sen rakenne rikkoontuu, jolloin siitä leviää hyvin hieno pöly kaikkialle. Tästä syystä asbestin purku on aina annettava ammattilaisten käsiin. 


jaa