Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Halkeaman korjaus vahvistaa betonirakennetta

Betonihalkeaman injektointi on nykyisin yleisin menetelmä perustusten halkeamien korjaamiseen ja menetelmän suosio on kasvanut viimeisinä vuosikymmeninä. Tällä kertaa blogissa käsitellään aihetta halkeaman korjaus ja halkeamien injektointia sekä sopivan menetelmän valintaa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin ja tervetuloa lukemaan lisä tästä kiehtovasta aiheesta. Toivottavasti onnistumme tarjoilemaan hyödyllistä tietoa.

Betonihalkeaman injektointi korjausmenetelmänä

Halkeaman injektointi on menetelmä, jossa nestemäinen korjausaine, usein esimerkiksi hartsi injektoidaan betonissa olevaan halkeamaan. Lähes missä tahansa betonirakenteessa oleva halkeama, joka on esimerkiksi perustuksessa tai muussa valetussa betonirakenteessa, voidaan korjata injektoimalla. Kun hartsi on kovettunut, halkeamaa ei enää ole. Halkeamien korjaukseen käytetään pääasiassa kahden tyyppistä hartsia: epoksi- ja polyuretaanihartsia. Epoksi- ja polyuretaanihartseilla on erilaiset ominaisuudet, joten niiden käyttö riippuu korjattavan halkeaman ominaisuuksista. Injektointi voidaan suorittaa joko matalalla paineella tai korkealla paineella ja käytettävä paine valitaan myös kohteen mukaan.

Epoksi- ja polyuretaanihartseilla on erilaiset ominaisuudet

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että epoksihartsi on pohjimmiltaan liimaa, jonka sidoslujuus ylittää betonin lujuuden sen kovettumisen jälkeen. Tämän vuoksi epoksihartsi sopii hyvin rakenteellisten halkeamien korjaamiseen. Epoksihartsi, kuten myös polyuretaanihartsia on saatavilla erilaisissa koostumuksissa ja se voi olla joko erittäin ohutta tai melko paksua. Epoksihartsin kovettumisaika on lyhempi ja korkeammissa lämpötiloissa epoksi kovettuu yleensä 4–6 tunnissa. Epoksihartsi ei kiinnity kosteisiin pintoihin ja sitä ruiskutetaan tyypillisesti alhaisella paineella. Polyuretaanihartsilla on erilaiset ominaisuudet kuin epoksilla. Polyuretaani on nestemäinen hartsi, joka laajenee kovettuessaan, eikä sillä ole samanlaista lujuutta kuin epoksilla. Polyuretaanin voimakas laajeneminen, sen kosteuden kestävyys ja sen joustavuus kovettumisen jälkeen, tekevät siitä hyvin soveltuvan hartsin perustuksissa oleviin, vuotavien halkeamien korjauksiin. Polyuretaanin ruiskutus voidaan tehdä sekä korkealla että matalalla paineella, eikä lämpötila vaikuta sen kovettumisaikaan, joka on yleensä 5 - 20 minuuttia.

Betonin korjaamiseen valitaan aine halkeaman ominaisuuksien mukaan

Betonirakenteessa, kuten esimerkiksi perustuksissa olevan halkeaman korjaus vaatii vahvan sidosmateriaalin ja tällöin valitaan yleensä epoksi sen vahvan sidoslujuuden vuoksi, joka on vahvempi kuin itse betonin lujuus. Kun halkeamat vuotavat, ovat märkiä tai kosteita, epoksi ei kiinnity niihin ja silloin käytetään polyuretaania. Oivaset Oy tiivistää ja lujittaa betonirakenteet.


jaa