Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Julkisivusaneeraukset kannattaa tehdä säännöllisin väliajoin

Tervetuloa blogin pariin. Tällä kertaa aiheena ovat julkisivut, erilaiset julkisivumateriaalit ja julkisivusaneeraukset. Jos aihe kiinnostaa tai esimerkiksi julkisivuremontti on tällä hetkellä ajankohtainen, kannattaa jatkaa lukemista, sillä olemme koonneet tämänkertaiseen kirjoitukseemme kattavasti tietoa aiheesta.

Julkisivu suojaa rakenteita ulkoisilta vaikutuksilta

Julkisivun tehtävänä on suojata rakennusta ja sen rakenteita rasitukselta. Julkisivuun kohdistuvia merkittäviä rasitustekijöitä ovat erilaiset ilmaston aiheuttamat rasitukset, kuten sade, kosteus, rakenteiden jäätyminen, lämpötilojen vaihtelu ja UV- ja lämpösäteily. Julkisivuissa on käytetty ja käytetään erilaisia materiaaleja. Nykyisin, uudiskohdetta rakennettaessa, julkisivumateriaalin valintaan vaikuttaa suuresti rakennuskaavassa määritellyt vaihtoehdot. Rakennuskaavassa voidaan määritellä julkisivun materiaali, väri ja esimerkiksi sen ääneneristystaso. Talon julkisivulla on myös suuri vaikutus rakennuksen ulkonäköön ja siihen, minkälainen mielikuva rakennuksesta syntyy.

Julkisivumateriaalin valintaan vaikuttavia tekijöitä

Julkisivumateriaalin valinnalla on suuri merkitys valmiin julkisivun hinnalle, huoltotarpeelle ja ekologisuudelle. Rakentamisen vaikutuksia sekä kustannuksia pyritään arvioimaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta, joka tarkoittaa materiaalien hankkimisesta niiden purkamiseen saakka. Yleensä on järkevää suosia pitkäikäistä materiaalia ja nykyisin on myös kiinnitetty enenevässä määrin huomiota materiaalin sateen ja kosteuden kestoon, jotka ovat julkisivulle suurimmat rasitukset. Kosteusrasitusta julkisuvulle aiheuttavat yleensä vesi- ja lumisade, sisä- ja ulkoilman kosteus, maaperänkosteus, rakennuskosteus, rakennuksen käytöstä aiheutuva kosteus sekä mahdolliset vuodot. Erilaiset materiaalit kestävät eri tavoin pakkasrasitusta, joka on suurinta silloin, kun rakenteisiin kulkeutuva vesi sulaa ja jäätyy vuorotellen. Erilaisia vaihtoehtoja julkisivumateriaaleiksi, joita nykyään käytetään, ovat esimerkiksi puu, hirsi, tiili, ruostumaton teräs, maalipinnoitettu teräs, alumiini, alumiinikomposiitti, rheinzink, keraaminen materiaali, säänkestävä (Cor-Ten) teräs ja emali.

Julkisivusaneeraukset ja julkisivun huolto pidentävät julkisivun käyttöikää

Julkisivun materiaalista riippumatta, täytyy sitä huoltaa ja tarkistaa sen kunto säännöllisesti. Julkisivuverhoilun kunnon rapautuminen voi aiheuttaa kosteusvaurioita, joiden korjaaminen julkisivuremontin ohella tulee kalliiksi. Sen vuoksi julkisivumateriaaliksi kannattaa valita kestävä materiaali ja toteuttaa julkisivu rakennusvaiheessa huolellisesti niin, että se kestää ulkoista rasitusta. Saattaa myös olla mahdollista verhoilla vanha julkisivu uudelleen ja siihen kannattaa käyttää materiaalia, joka antaa kosteuden poistua rakenteesta. Kattava julkisivuremontti kannattaa toteuttaa vasta, kun julkisivu on tullut käyttöikänsä päähän. Spaaki Oy tekee remontit ja julkisivuremontit pääkaupunkiseudulla.


jaa