Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Sisustusarkkitehtuuri eroaa sisustussuunnittelusta

Sisustusarkkitehdeillä on muotoilijan koulutus, he pyrkivät työllään parantamaan ympäristön laatua ja toimivuutta sekä säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Tervetuloa lukemaan blogiamme, tällä kertaa pohdimme mitä on sisustusarkkitehtuuri ja mitä kaikkea mahdollisuuksia se voi antaa tilasuunnittelussa. Sisustusarkkitehdin työ on luovaa tilojen ja sen toimintojen suunnittelua.  Sisustusarkkitehtuuri on parhaimmillaan tilan sisustusprojektin hallintaa, sen luonnosteluvaiheesta toteutukseen. Yksinkertaisesti sanottuna sisustusarkkitehtuuri on rakennuksen sisätilojen tilasuunnittelua, kun taas sisustussuunnittelija keskittyy sisustuksen varsinaiseen sisustamiseen tai koristeluun. Sisustusarkkitehtuuri on kuitenkin paljon suurempi ala kuin vain rakennuksen tekeminen esteettisesti miellyttäväksi tai käytännölliseksi, sillä arkkitehtuuri on taidetta.

Sisustusarkkitehtuuri eroaa sisustussuunnittelusta

Sisustusarkkitehdit osallistuvat yleensä sisätilojen rakentamiseen tai uudelleenrakentamiseen ja muuttavat usein asunnon varsinaista rakennetta. Heidän on otettava huomioon rakennuksen tilat ja rakennusmääräykset, jotta he voivat luoda käytännöllisen sekä esteettisen asuintilan tai liiketilan, heidän täytyy siis tietää esimerkiksi putkisto- ja sähköjärjestelmistä. He sisällyttävät arkkitehtisen näkökulman suunnitteluanalyysin kaikkiin vaiheisiinsa. Sisustusarkkitehdit voivat myös sisällyttää luomuksiinsa kestäviä suunnitteluvaihtoehtoja, kuten vaihtoehtoisia lämmitys- ja valaistusjärjestelmiä sisältäviä komponentteja. Toimivan tilan suunnittelussa tärkeässä asemassa ovat pintojen materiaalivalinnat sekä valaistus. Sisustuksessa tärkeää on myös huomioida värien ja huonekalujen yhteensopivuus, sekä niiden käytännöllisyys asiakkaan näkökulmasta, sanotaankin että sisustusarkkitehti on palveluammatti, jossa suunnittelijan täytyy astua asiakaan kenkiin ja ymmärtää heidän tarpeensa.

Sisustusarkkitehdit käsittelevät myös rakenteellisia korjauksia. Sisustusarkkitehti suunnittelee yleensä koko sisustuksen rakenteen ja osallistuu suunnitteluprosessiinsa teknisemmällä tasolla. He työskentelevät rakentajien, urakoitsijoiden ja teknikkojen kanssa helpottaakseen olemassa olevan rakennuksen uudelleenrakentamista tai kunnostamista.

Arkkitehdin ammattiin tarvitaan toimilupa

Arkkitehtuurikoulun käyminen voi johtaa monenlaisiin uramahdollisuuksiin, kuten kiinteistökehitykseen, maisema-arkkitehtuuriin, lavastussuunnitteluun, kaupunkisuunnitteluun tai teolliseen suunnitteluun. Arkkitehdin ammattiin tarvitaan toimilupa. Suurin ero sisustusarkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun välillä on se, että kaikilla arkkitehdeillä on oltava lupa kutsua itseään arkkitehdiksi ja harjoittaa arkkitehtuuria. Mikäli sisustusarkkitehti on hakusessa, esimerkiksi Jkmm Arkkitehdit Oy on taho, johon voi ottaa yhteyttä.

Sisustussuunnittelussa on kyse enemmänkin estetiikasta. Sisustussuunnittelu on ammatti, jossa keskitytään enemmän tilasuunnitteluun sekä luodaan yhtenäisiä sekä esteettisesti miellyttäviä tiloja. Sisustussuunnittelijan ammatti on kuitenkin kehittynyt vuosien varrella, kun yhä useammat suunnittelijat ovat ottaneet suunnittelussaan huomioon arkkitehtisten rakenteiden tekniset näkökohdat. Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehtitoimistoissa, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä myös itsenäisinä yrittäjinä.


jaa