Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Kylpyhuoneremontti alkaa tarpeiden kartoituksella ja huolellisella suunnittelulla

Onnistuneen kylpyhuoneremontin tärkeimpiä vaiheita ovat huolellinen suunnittelu, omien tarpeiden kartoittaminen ja luotettavien ja ammattitaitoisten tekijöiden löytäminen. Remontteja on erilaisia ja eri kokoisia, mutta se on aina monivaiheinen prosessi, jonka toteuttamiseen tarvitaan riittävästi aikaa, realistinen budjetti ja osaavat tekijät. Mukavaa, että olet löytänyt tämän sisustusaiheisen blogin pariin. Tämänkertaisen kirjoituksen aiheen on kylpyhuoneremontti ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kylpyhuoneremontti alkaa huolellisella suunnittelulla

Kun kylpyhuoneen remontointi alkaa tuntumaan ajankohtaiselta, kannattaa sen suunnittelu aloittaa miettimällä omia tarpeita. Minkälaisia toimintoja kylpyhuoneessa tarvitaan, kuka kylpyhuonetta käyttää nyt ja lähitulevaisuudessa sekä kuinka suuri budjetti remonttiin on käytettävissä. Omien tarpeiden kartoittamisen voi aloittaa laatimalla listan siitä, mitä haluaa, mutta myös niistä asioista, mitä ei halua kylpyhuoneeseen. Pesutiloissa tehdään peseytymisen lisäksi paljon muitakin hoito- ja puhdistustoimenpiteitä ja niiden tulee olla mahdollisimman helppohoitoiset, toimivat, hygieeniset, kestävät ja myös viihtyisät. Budjetointi voi olla hankalaa, varsinkin jos remontoinnista ja suunnittelusta ei ole paljoa kokemusta ja onkin järkevää käyttää ammattilaista apuna jo suunnittelun alkuvaiheessa realistisen budjetin ja aikataulun, sekä halutunlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kylpyhuoneremontin kulku

Kun omat tarpeet on kartoitettu, huolelliset suunnitelmat tehty, mittaukset ja tekniset tarkistukset hoidettu ja tarpeelliset luvat haettu, voi remontin toteutusvaihe alkaa. Yleensä kylpyhuoneremontti aloitetaan aloituskokouksella johon osallistuvat kaikki remontin osapuolet, itsesi lisäksi läsnä ovat työpäällikkö, asentajat, putki- ja sähkömies sekä toisinaan isännöitsijä. Kokouksessa käydään läpi remontin aikataulu ja muut sen toteutuksen kannalta tärkeät asiat. Kaikissa ennen 90-luvun puoliväliä valmistuneissa pesutiloissa tehdään asbestikartoitus, koska ilman sitä ei remonttia ole lupa aloittaa. Jos tiloista löytyy asbestia, se täytyy ensin poistaa ja asbestinpurun tekevät siihen erikoistuneet ammattilaiset. Tämän jälkeen suojataan koti ja vanhojen kalusteiden purkutyö voidaan aloittaa. Purkutöiden jälkeen tarkistetaan rakenteet, tehdään pohjatyöt ja laitetaan vesipisteet oikeille paikoille. Seuraavaksi on vuorossa vedeneristys, joka on erittäin tärkeä osa remonttia ja pesutilojen rakenteiden kestävyyttä. Vedeneristystöiden jälkeen voidaan pesutilat laatoittaa, tehdä putki- ja sähkötyöt, tehdä kattotyöt, asentaa kalusteet, tehdä kynnykset ja listoitukset ja sen jälkeen onkin vuorossa loppusiivous ja lopputarkistus. Oulun alueella kylpyhuoneremontteja tekee esimerkiksi Oulun Remontti Idea Oy


jaa