Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Maanrakennustyöt luovat pohjan rakentamiselle


Hyvin tehdyt maanrakennustyöt luovat pohjan kestävälle ja hyvin suunnitellulle rakennusprojektille. Rakennettiinpa mitä tahansa, pohjatöiden merkitys rakennuksen kestävyydelle ja toimivuudelle on tärkeässä osassa. Tervetuloa blogin pariin, tässä kirjoituksessa paneudumme maanrakennustöihin ja mitä kannattaa ottaa huomioon niitä suunnitellessa ja toteuttaessa. Jos aihe on sinulle ajankohtainen, toivottavasti löydät blogista hyödyllistä informaatiota projektisi alkuun saamiseen ja toteuttamiseen aikataulussa ja budjetissa pysyen.

Maanrakennustyöt alkavat hyvällä suunnittelulla

Maanrakennus työt aloitetaan aina suunnittelemalla projekti huolella. Suunnitelmaan kirjataan projektiin kuuluvat työt, niiden aikataulu, budjetti sekä kuka tekee ja organisoi työt. Ennen kuin maanrakennustöitä aloitetaan, tehdään aina ensin maaperätutkimus, jossa selvitetään maaperän rakenne, kantavuus ja pohjaveden korkeus. Maaperätutkimuksen perusteella pystytään määrittämään, minkälaisia pohjatöitä tarvitaan, niiden kesto ja kustannukset. Tonttia valitessa tärkeitä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, ovat muun muassa tontin sijainti, rakennusoikeus ja maaperän laatu. Kannattaakin panostaa myös tontin valintaan ja siihen mitä tontille saa rakentaa. Rakennusluvan saa yleensä neliöinä tai tehokkuuslukuna ja sen perusteella määritellään, minkä kokoisen talon tontille voi rakentaa sekä asema kaavassa määritellään myös kerrosluku. Tontin valinta siis määrittää paljon, minkälaisen talon siihen voit rakentaa ja minkälaisia pohjatöitä se vaatii.

Perustukset tehdään maaperän mukaan

Erilaiset maaperät vaativat erilaiset pohjatyöt, joihin vaikuttavat maaperän kantavuus ja sen ominaisuudet sekä suunnitellun rakennuksen aiheuttama kuormitus. Pehmeää ja kantavuudeltaan huonoa maa-ainesta joudutaan yleensä poistamaan ja korvaamaan esimerkiksi soralla, sepelillä tai rakennuksen perustustavaksi valitaan paalutus.
Jos tontin maa-aines on moreenia, kestää se hyvin pientalon aiheuttaman kuormituksen. Kallioiselle maaperälle rakennettaessa, täytyy sitä usein louhia tai jopa räjäyttää kalliota, joka aiheuttaa lisäkustannuksia maanrakennukseen. Rantatontin ongelmana on usein sen maaperän vaihtelevuus ja routiva maa-aines ja usein maa-aineksenvaihto tai paaluttaminen on tarpeen. Talon ja sen pohjatöiden suunnittelun lisäksi kannattaa aina tehdä valmiiksi myös pihasuunnitelma, koska poistettavia maa-aineksia voi usein käyttää hyödyksi pihan rakentamisessa ja viherrakentamisessa. Siinä tapauksessa on mahdollista säästää sekä maaperänkuljetuksissa ja maa-aineksien ostamisessa. Olennainen osa talon rakentamisprojektia on valita projektiin sopiva tontti itseä miellyttävältä sijainnilta. Projektin suunnittelu ja huolellinen tontin valinta luovat hyvän pohjan projektin onnistumiselle. Jos sinulla on tarvetta maarakennustyölle esimerkiksi Kaivuripalvelu J. Levonius Oy, Kirkkonummi tarjoaa vankkaa ammattiosaamista.

 


jaa