Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Saneeraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin

Saneeraus tarkoittaa yleensä samaa kuin korjausrakentaminen. Molemmat tarkoittavat rakennuksen tai sen osan korjaamista, parantamista, muuttamista tai niiden osittaista uudistamista. Usein käytetään termiä peruskorjaus, kun korjataan taloja 70-luvulta 2000 luvulle ja siitä vanhempien talojen kohdalla puhutaan yleensä perinnerakentamisesta. Kaikilla edellä mainituilla termeillä on yhtäläisyyksiä, mutta esimerkiksi korjaus- ja perinnerakentaminen eroavat toisistaan siinä, että perinnerakentaminen tarkoittaa aina vanhanrakennuksen korjausrakentamista ja entisöintiä perinteisiä menetelmiä ja vanhaa kunnioittaen. Perinnerakentamisessa otetaan huomioon rakennuksen rakennusajan rakennustapa, rakenneratkaisut, rakennefysikaalinen toimivuus ja materiaalit. Toiset myös yhdistävät nykyajan materiaaleja perinnerakentamisessa, mutta kuitenkin huomioiden materiaalien sopivuus jo käytettyihin materiaaleihin ja rakennustapaan. Tässä kirjoituksessa käsittelemme saneerausta, korjausrakentamisesta ja perinnerakentamista, toivottavasti saat inspiraatiota ja informaatiota omiin projekteihisi.

Milloin saneeraus on ajankohtaista

Yleisesti ottaen remontit kannattaa aloittaa silloin, jos rakenteissa on jotakin kunnostusta vaativaa vikaa, sen talotekniikka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän tai jos rakennusta haluaa uusia tai päivittää omasta halustaan. Saneerauksia ja remontteja tehdään erilaisista sysistä, mutta suurimmaksi osaksi kulumisen, vanhenemisen tai jonkin osan vaurioitumisen myötä. Kaikki rakennukset vaativat kuitenkin myös kunnossapitoa ja usein erilaisia vuosikorjauksia, joissa voidaan havaita esimerkiksi alkamassa olevat vauriot sekä ehkäistä niiden syntymistä. Monelle tuttu ja yleisin remontti on putkiremontti, joka tulee vastaan jokaisessa rakennuksessa noin 25 – 40 vuoden välein, riippuen käyttöasteesta ja putkiston alkuperäisen suunnittelun ja rakentamisen laadusta. Huonokuntoiset ja vaurioituneet putket lisäävätkin huomattavasti vesivahingon ja vuotojen riskiä, joten 20 – 25 käyttövuoden jälkeen kannattaa niiden kunto tarkistaa ja ongelmien ilmetessä aina mahdollisimman pian. Jos korjausrakentaminen on ajankohtainen, kannattaa samalla myös pohtia rakennuksen energia tehokkuuden parantamista, joka on nykyään erittäin tärkeä teema moneltakin kannalta, mutta rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämisen ohella, nostaa se myös sen arvoa.

Saneeraus kannattaa budjetoida ja suunnitella huolellisesti

Olipa kyseessä suurempi tai pienempi remontti, kannattaa se suunnitella erittäin huolellisesti. Remonttia tehdessä täytyy aina tietää, mitä tekee, missä järjestyksessä ja minkälaisia materiaaleja käyttäen. Korjausrakentamisessa kannattaa aina kääntyä ammattilaisen puoleen, jonka asiantuntemuksen avulla saadaan aikaan paras mahdollinen ja kestävä lopputulos ja pystytään todennäköisesti myös välttämään mahdollisia virheitä. Saneeraus on palvelu jota moni yritys tarjoaa, kuten esimerkiksi Veljet Mäkilä Oy.


jaa