Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Painunut lattia voi kieliä vakavammastakin ongelmasta

Painunut lattia on kiusallinen vaiva. Se on epäesteettinen ja voi myös kieliä perusteiden vajoamisesta, joka voi johtaa koko talon rakenteiden vaurioitumiseen. Lattian vajoamiseen onkin hyvä puuttua hyvissä ajoin. Hyvä uutinen on, että moderni rakennusteknologia mahdollistaa vajoamisen korjaamisen nopeasti ja melko vähällä vaivalla, ilman että talon rakenteisiin tarvitsee lähteä kajoamaan.

Mikä aiheuttaa lattian painumisen?

Lattian painuminen johtuu yleensä maaperän muutoksista. Esimerkiksi pitkät sateettomat jaksot saavat saviperäisen maan helposti kuivumaan ja kutistumaan, mikä aiheuttaa maaperän vajoamisia ja painumia. Myös tulvat tai viemäreiden vesivahingot voivat aiheuttaa muutoksia maaperässä veden huuhdelleessa maa-ainesta mukanaan, niin että talon alla olevaan maaperään jää tyhjätiloja. Varsinkin vanhempien talojen kohdalla on myös mahdollista, että taloa suunnitellessa ei ole tehty riittävää, luotettavaa selvitystä perusmaan kantavuudesta.

Mistä lattian painumisen huomaa?

Lattia voi lähteä vajoamaan kauttaaltaan, mutta tyypillisempää on, että esimerkiksi yksi talon nurkista lähtee vajoamaan. Tällöin talon vajoamisen tunnistaa muun muassa rakenteisiin ilmestyvistä halkeamista, kaltevista lattioista ja huonosti avautuvista ja sulkeutuvista ovista ja ikkunoista.

Rakenteiden halkeamat voivat johtua monista tekijöistä, ja esimerkiksi vaaka- ja pystysuorat halkeamat kiviainesrakenteissa johtuvat usein normaalista kuivumiskutistumasta. Tällöin haitta on puhtaasti esteettinen. Jos halkeamat ovat kuitenkin vinoja ja niiden leveys kasvaa alhaalta ylöspäin, voivat ne olla merkki lattian epätasaisesta painumisesta.

Lattian kaltevuus voi myös usein johtua alapuolisen täytön puutteellisesta tiivistyksestä rakennusvaiheessa. Tällöin kyse on vain lattian itsensä painumisesta eikä varsinaisten perustusten painumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että haitta on yleensä lähinnä esteettinen ja painuminen loppuu 1-3 vuoden kuluttua rakentamisesta, kun alustäyttö on tiivistynyt lopullisesti.

Myös ovien ja ikkunoiden huonontunut toiminta selittyy usein varsinkin puu- ja vielä erityisesti hirsirakenteissa tapahtuvalla luontaisella elämisellä puun kuivuessa. Tämäkään prosessi ei yleensä aiheuta rakenteellisia vaurioita.

Miten se korjataan?

Perustusten painuminen voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita, ja siihen onkin hyvä puuttua hyvissä ajoin. Ennen korjauksen aloittamista on myös tärkeä selvittää painumiseen vaikuttavat syyt, jotta voidaan varmistaa, että korjauksella on pysyvä vaikutus.

Perinteinen korjaustapa on ollut jälkikäteen tehtävä paaluttaminen pora- tai lyöntipaaluilla. Rakennusteknologian kehittyminen mahdollistaa kuitenkin nykyään vähemmän intrusiivisen korjaustavan, jossa maaperään injektoidaan täyteainetta kuten paisuvaa geopolymeeria. Tällöin lattiaa ei tarvitse rikkoa, vaan täyteaine voidaan injektoida maaperään ja lattian alle lattiaan porattavien, reilun sentin paksuisten reikien kautta. Injektoinnilla voidaan joko nostaa pelkkää lattiaa tai tarvittaessa tiivistää koko alla olevaa maaperää, niin että sen painumiselta vältytään myös tulevaisuudessa.

Suomessa apua painuneeseen lattiaan tarjoaa muun muassa Kuretekniikka Oy


jaa