Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Hissin peruskorjaus tulee usein vastaan 20 käyttövuoden jälkeen

Yksi suuremmissa kiinteistöissä olevista, säännöllistä huoltoa tarvitsevista kohteista on hissi. Hissin käyttöikä on noin 30 vuotta, uudempien hissien jopa lyhempi. Lue tästä kirjoituksestani, mitä hissillisen kiinteistön omistajan tulee ottaa huomioon asian suhteen. Toivottavasti artikkelistani on sinulle hyötyä!

Hissi tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti

Hissi on monimutkainen laite, jonka turvallisuus on erittäin tärkeää. Rikkinäinen laite voi pahimmillaan johtaa jopa hengenvaaraan. Toimiva hissi on myös tärkeää kiinteistö esteettömyyden ja näin ollen tasa-arvon kannalta. Kaikki eivät ole niin onnekkaita, että voisivat vaivatta kiivetä portaita. ja lähes jokainen meistä on hyvin tyytyväinen toimivaan hissiin esimerkiksi muuttaessaan tai siirrellessään painavia kuormia muissa tapauksissa.

Hissin toimivuus taataan säännöllisellä tarkastamisella, tarpeen mukaisella huollolla sekä suorittamalla hissin peruskorjaus silloin kun sitä vaaditaan. Laitteen huolto- ja tarkastustiheys määräytyy laitteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Huollon suorittaa ammattilainen huoltohenkilökunta, joka voi olla joko valmistajan itsensä henkilökuntaa tai jokin muu valtuutettu taho. Useimmissa tapauksissa hissiin tulee jokin korjausta vaativa vika kerran pari vuodessa. Jos ongelmia on useammin, on tärkeää selvittää syy vikojen takana. Tässä vaiheessa voi olla tarpeen uusia tai modernisoida joitakin osia tai koko hissi. Vaikka hissin modernisointi saattaa tuntua kalliilta investoinnilta, on se pidemmän päälle parempi vaihtoehto kuin toistuva vikojen korjaaminen.

Hissin modernisointi vai uusiminen kokonaan?

Ennen kuin hissiä lähdetään modernisoimaan, teetetään sen kunnosta kuntoarvio. Tässä arvioinnissa alan ammattilainen tutkii koko laitteen perinpohjaisesti ja määrittelee kullekin osalle arvioidun eliniän. Kuntoarvio tulisi teettää viimeistään 15 vuoden päästä hissin asentamisesta. Sen jälkeen, jos uusimistarvetta ei vielä ole, teetetään uusi arvio viiden vuoden sisällä. Arvioiminen on tärkeää myös silloin, jos rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut ja hissiä käytetään entistä useammin.

Hissin peruskorjaus alkaa taloyhtiön hallituksen päätöksellä. Siitä tulee tiedottaa osakkaille hyvissä ajoin, jotta he voivat varautua kustannuksiin ja käyttökatkoon. Tarjouksia modernisoitiin ja peruskorjaukseen kannattaa kysyä sekä valmistajalta että muilta hissejä korjaavilta yrityksiltä. Yksi tällainen yritys on esimerkiksi Schindler Oy. Korjaamisen taso määrittyy hissin iän ja muiden ominaisuuksien mukaan. Joskus tarvittavia varaosia ei ole enää saatavilla, jolloin hissi tulee uusia kokonaan. 


jaa