Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Asbestinpurku tärkeä osa vanhan talon remonttia

Asbestin purku voi olla aiheellinen asia monissakin remonteissa, mutta miten sitä kannattaa lähteä purkamaan tai voiko sen ylipäätään tehdä itse? Voiko asunnossa asua purkamisen ajan? Ja kuinka paljon maksaa? Seuraavassa käydään näitä asioita läpi.

Asbestia voi olla hyvin monessa kohtaa taloa ja asuntoa. Se oli erittäin suosittu rakennusmateriaali monien vuosikymmenien ajan, kunnes sen vaarallisuus todettiin 90-luvulla. Asbestitarkastus kannattaa tehdä aina kun remontoi tai purkaa ennen 1994 rakenettua taloa tai asuntoa. Kartoitus kannattaa, sillä jos materiaaleissa ei todeta asbestia, on remontti helpompi suorittaa ilman sen suurempia huolia. Toisaalta jos asbestia on, niin tällä varmistutaan asiasta ja voidaan remontti tehdä turvallisesti.

Jos asbestia todetaan, tulee purkamisen hoitaa aina siihen kouluttautunut ammattilainen. Lainvoimaisilla asbestipurkajilla on myös työsuojeluviranomaisen myöntämä asbestipurkulupa. Tekijöitä on vielä vähemmän puoleisesti, vaikkakin määrä koko ajan lisääntyy. Voi siis toisinaan olla haasteellista löytää asbestipurun tekijää.

Ammattitaitoinen purkaja tietää miten purettavat tilat tulee suojata tarkasti ja purku suorittaa suojautuen itse oikeaoppisesti, sekä niin, että asbestia ei leviä purkaessa tai sen jälkeen muihin tiloihin. He myös tietävät eri materiaalien purkuun vaadittavat menetelmät.

Oikeaoppinen purku on tärkeää senkin takia, että hengityselimistöön kulkeutuvat asbestihiukkaset eivät ole aina silmin nähtävissä ja lisäksi ne voivat jäädä leijumaan ilmaan pitkiksikin ajoiksi, joten väärin suoritettu purku voi aiheuttaa huomaamattomasti terveyshaittaa ja vielä pitkään purun jälkeenkin. Lisäksi elimistöön päässyt asbesti saatetaan havaita oireina vasta kymmenien vuosien päästäkin.

Koska purettava kohde pitää suojata hyvin, voi olla, että kyseessä olevaa tilaa ei voi käyttää purkamisen aikana. Myöskin jos purettava tila on hyvin pieni, voi olla, että joudutaan tilan sijaan eristämään koko asunto, joten kannattaa varautua siihen, ettei purkutöiden aikaan asunnossa voi asua. Vaikka asunnossa voisi periaatteessa olla, on silti oman terveyden kannalta järkevää asua jossain muualla tuo aika.

Asbestikartoitus maksaa yleensä noin parisataa euroa. Itse purkutoimenpiteiden hinta määräytyy tilan koosta ja purettavasta materiaaleista sekä sen koosta. Taloyhtiössä kannattaa selvittää voiko taloyhtiö osallistua kuluihin, jos esimerkiksi samalla suoritetaan koko taloyhtiön tarkastus tulevia remontteja varten.

Mikäli haluatte lukea lisää asbestipurusta, voitte mennä Asbesta Oy:n sivuille. 


jaa