Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Talonpohjat ja mitä kaikkea perustustöihin liittyy

Talonpohjat ovat perusta hyvinvoiville ja pitkäikäisille rakennuksille. Ennen kuin lähdetään tekemään mitään valintoja pohjarakentamiselle, tulee selvittää minkä varaan rakennetaan. Tällä tarkoitetaan maaperää. Hyvin usein tehdään maaperätutkimus, josta käy ilmi kuinka kantavaa maa alla on ja miten syvällä esimerkiksi peruskallio tai pohjavesi ovat. Kun nämä tiedetään, voidaan valita perustustavoista se sopivin. Toisinaan päästään hyvinkin helpolla ja toisinaan pitää turvautua työläämpiin toimenpiteisiin kuten paalutukseen tai kallion louhimiseen.

Mitä talonpohjat ja perustustyöt sisältää

Ennen rakentamisen aloitusta pitää kaataa tontilta tiellä olevat puut sekä muu kasvusto, ja usein myös pintamaata pitää kaivaa sekä siirtää pois. Tämän jälkeen alkaa täyttötyö sopivilla maa-aineksilla ja tätä varten tulee varmistaa, että tontille tuodaan tarpeeksi tarvittavia maa-aineksia. Ennen pohjan aloitusta tulee myös huolehtia rakentamiseen tarvittavat sähköt ja vesiliitymät.

Kun tiedetään maanperä ja miten se perustetaan sekä tarpeelliset valmistelutyöt on tehty, on tärkeänä asiana ensin maapohjan kuivattaminen. Maankuivatus tehdään niin, että maata kallistetaan ja sitten tehdään salaojitukset sekä perustuksien lähelle rakennetaan tiivis maakerros, jotka kaikki yhdessä ohjaa kosteutta pois perustusmaasta. Salaojajärjestelmä on talolle jatkossakin tärkeä asia, sillä se estää kosteushaittojen muodostumista perustuksiin. Tämä on erityisen tärkeää talon maavaraisissa osissa kuten kellarin seinissä, alapohjissa sekä perusmuureissa. Salaojitus koostuu erilaisista maakerroksista, putkista sekä kaivoista. Salaojaputkia on erilaisia, mutta yleensä niissä käytetään muovisia ja tiilisiä putkia. Salaojitukseen kuuluu myös sorakerros, johon putket ohjataan. Se kuinka syvälle salaojitusta tehdään riippuu routaeristeestä ja jos eristettä ei käytetä, riippuu syvyys missä päin Suomea ollaan.

Yhtä oleellista on myös sadevesijärjestelmä eli se, että sadevedet ohjataan poispäin rakennuksesta. Tässä on käytössä useampi tapa - kallistukset, sadeviemärit, ojat ja pintakourut. Pääasia on, että vesi ohjautuu tarpeeksi kauas talosta.

Ennen perustuksia tehdään maahan myös radonputkistot ja kaapelointityöt. Erityisesti radonin ohjaamisella on iso merkitys puhtaaseen sisäilmaan. Perustustyöt aloitetaan valitun perustustavan mukaisesti, mikä voi vaihdella paljonkin maaperästä riippuen kuten alussa mainittiin. Tässä kohtaa on hyvä ottaa huomioon jo pihasuunnitelmakin, jos mahdollista. Näin ylimääräisiä maa-aineksia voidaan jättää pihalle myöhempää käyttöä varten tai muokata pihaa jo paikalla olevilla laitteistoilla jo tässä vaiheessa.

 

Voitte lukea lisää talonpohjista ja niihin liityvistä töistä Petjoi Racing Oy:n sivuilta. 


jaa