Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Oikeanlaiset perustukset ja painuneen talon oikaisu

Talon perustusten teko oikeaoppisesti on pitkäaikaisen talon tae. Toisinaan tässä ei ole onnistuttu syystä tai toisesta ja talossa alkaa tulla ongelmia, kuten sen painumista. Voiko painunutta taloa oikaista tai kuinka voidaan varmistua siitä, ettei näin pääsisi tapahtumaan? Siitä lisää seuraavassa.

Kuinka tehdä kestävä perustus

Kestävässä perustustyössä tärkeässä osassa on selvittää millaiseen maaperään ollaan rakentamassa ja tehdä päätökset sen perusteella. Perustustapoja on olemassa useampi, pehmeään ja kovaan maa-ainekseen sopivia. Ihanteellinen pohja olisi kuiva ja routimaton pohja, mutta valintaa voi harvoin itse tehdä. Maapohja voi olla savista maata, vanhaa peltopohjaa ja toisinaan kovaa kalliota. Suunnittelu lähteekin maaperätutkimuksesta, jossa otetaan näytteet tontin maaperästä, jotta varmistutaan muun muassa siitä, kuinka kantavaa tai upottavaa maaperä on, pohjaveden pinnasta, eri maa-aineksista ja routivuudesta. Rakentamisen alkuvaiheessa poistetaan vähintään eloperäinen maaperä, mutta usein joudutaan tekemään myös palautuksia tai muita rakennuspohjaa vakauttavia toimenpiteitä. Vähintäänkin yhtä tärkeää on talonpohjan kuivatus, jolla tarkoitetaan muun muassa salaojitusta. Tällä varmistetaan, että ylimääräinen kosteus johdatetaan pois päin talosta.

Eri perustusmuodot

Perustustavat voidaan jakaa karkeasti syväperustuksiin ja matalaperustuksiin. Syväperustus tarkoittaa sitä, kun pilareiden avulla viedään perustus routarajan alle. Pilarin sijaan tapa voi olla myös sokkelipalkki ja perusmuuri. Matalaperustuksessa perinteisiä tapoja ovat luonnonkivinen sokkeli tai hirsirakenne. Näiden hyviä puolia ovat maanliikkeiden mukana joustaminen. Yleisiksi tulivat myös betonisokkelit ja ryömintätilainen alapohja, sekä myöhemmin matalaperustus sekä maanvarainen alapohja, jotka ovat nykyisinkin suosittuja perustamistapoja.

Painuneen talon korjaus

Joskus käy niin, että perustusvalintoja ei ole tehty oikein, jolloin talon painumista voi tapahtua. Tämän voi huomata halkeilevista seinistä, lattian reunan nousemisesta tai vaikkapa siitä, että ikkunat ja ovet jumiutuvat. Painuneen talon oikaisu on kuitenkin mahdollinen ja sen voi tehdä useammalla eri tavalla. Korjauksen voi tehdä monella tapaa. Joskus pintavesien johdattamisella saadaan ongelma korjattua, mutta toisinaan taas joudutaan järempiin toimenpiteisiin. Jos talon kulma on vain painunut, voidaan korjausliike tehdä tunkilla. Näin varsinkin luonnonkivipohjaisessa perustuksessa, jossa on tarvetta vain korjata irronneita kiviä injektoimalla. Jos kyse on esimerkiksi savimaan painumisesta, joudutaan korjaus tekemään todennäköisesti paalutuksella. Taloissa, joissa on vapaata kellaritilaa, voidaan painumisen estoon käyttää myös puristuslaattaa.

Voit lukea lisää talon oikaisusta MKK - Eristys ja Huolto Oy:n sivuilta. 


jaa