Talonrakennuksen alkeet amatööreille

Minustako rakennusurakoitsija LVI-alalle?

LVI on usealla suomalaiselle tuttu lyhenne, sillä kyllähän lämpö, vesi ja ilmastointi meitä kaikkia koskettavat. Ne kuuluvat kaikki keskeisenä talotekniikan piiriin ja vaikuttavat osaltaan asuinympristön miellyttävyyteen ja toimivuuteen. Vaikka lämmitys ja juokseva vesi nykyään tuntuvatkin itsestäänselvyyksiltä, oppii niitä arvostamaan viimeistään silloin, kun jokin on pielessä ja ne yhtäkkiä puutuvatkin. Tällaisina hetkinä voi kääntyä asiantuntevan firman kuten Viikin Rakennus Oy puoleen. Tällöin kaivataan rakennusurakoitsijan, tarkemmin LVI-urakoitsijan apua, ja ala työllistääkin useita tuhansia suomalaisia, eikä töiden loppumisesta tulevaisuudessa ole pelkoa. 

Tie rakennusurakoitsijaksi voi kulkea erilaisia opintopolkuja pitkin ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston kautta. Perustutkinto suoritetaan ammattikouluissa, ammattikorkeakoulut tarjoavat insinöörin ja rakennusmestarin tutkintoja. LVI-mestariksi pääsee ammattikorkeakoulun rakennusmestarikoulutukslla, jos valitsee suuntautumiseksi LVI-tekniikan. Yliopistotasolla voi kouluttautua diplomi-insinööriksi, joista useat sijoittuvat nimenomaan tutkimuksen ja tuotekehityksen puolelle.

LVI-ala ei ole pelkkää korjaus- ja asennustyötä, vaikka siitä useimmiten kuuleekin puhuttavan. LVI-alan asiantuntijoita löytyy niin tuotteiden suunnittelussa, myynnissä kuin johtoportaissa. Myös yrittäjyys tarjoaa alalle lähteville varteenotettavan uravaihtoehdon. Sen lisäksi on mahdollista erikoistua esimerkiksi kaasu- tai vesiasentajaksi tai korjaajaksi omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan. Mahdollisuudet ovat monet!

Rakennusurakoitsijan työ on paikoin fyysistä. Työasennot voivat olla hankalia ja nosteltavat tavarat painavia. Selkävaivaisen olisi siis hyvä harkita, onko ala se oikea valinta itselle, tai vähintään pitää huolta vastapainoisesta liikunnasta. Työssä voi kohdata mös hengitys- tai iho-ongelmia aiheuttavia tekijöitä, kuten asbestia ja pölyjä. Ennen ura- ja koulutusvalinnan tekemistä on hyvä punnita aina ammatin sekä hyvät että huonot puolet ja arvioida oma sopeutumiskykynsä.

Muita tärkeitä ominaisuuksia, joita LVI-alalle lähteviltä edellytetään ovat oma-aloitteisuus, kädentaidot ja hyvä hahmotuskyky. Töitä täytyy myös pystyä tekemään hyvin itsenäisesti sekä toimimaan osana ryhmää. Lisäksi tietotekniikan hallintaa ja erinäisten piirustusten lukemista ja tulkintaa vaaditaan usein. Työ on erittäin ihmisläheistä, joten asiakaspalvelutaidoissa ei saisi olla puutteita. Itsestäänselvyytenä mainittakoon vielä, että kiinostus työtä ja alaa kohtaan on syytä olla suuri, samoin kuin valmius kehittyä ja seurata alan kehitystä. LVI-ala tarjoaa monipuolisen työympäristön, josta työt eivät lopu niin kauan kun ihmiset asuvat taloissa, ja jossa ei kahta samanlaista päivää koe. 


jaa